Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Mensingeweer, heeft als Stichting Dorpsbelangen Mensingeweer haar statuten op 5 juni 1974 als volgt vastgesteld bij notaris Cornelus Nanning Smit:

"De Stichting heeft tot doel de leefbaarheid van het dorp Mensingeweer te bevorderen in de meest ruime zin van het woord: Het opwekken van belangstelling en samenwerking bij en met de plaatselijke - en zo nodig met de provinciale - en rijksoverheid; voorts met instellingen, verenigingen en personen die hetzelfde doel nastreven en alle wettige middelen die daartoe bevorderlijk zijn, met name door het stimuleren en zelf organiseren van diverse activiteiten; het bijeenbrengen van de benodigde gelden."

Op 8 oktober 1981 is de naam van de Stichting gewijzigd in:                                                                                                                                     Stichting Dorpshuis Mensingeweer en daaraan gekoppeld Vereniging Dorpsbelangen Mensingeweer.   

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Mensingeweer bestaat uit de volgende leden:

  • Hylmar Diemer, voorzitter (onderhoud, gemeente)
  • Marean Steentjes, secretaris
  • Geert Bruintjes, penningmeester
  • Sjabbe Datema (algemeen lid)
  • Riemke Cramer (schouw en coördinator begraafplaats)
  • Korry Wester (coördinator schoonmaak en inkoop)
  • Desirée Werkman-Bos (algemeen lid)

Het bestuur vergadert in principe elke 1e maandag van de maand, behoudens de vakantieperiode