Dorpskrant "De Omloop"

komt maandelijks uit met uitzondering van juli en augustus.

De deadline voor het volgende nummer is 8 juni. Mail uw bijdrage naar dorpsbelangenmensingeweer@outlook.com