De Omloop

Dorpskrant "De Omloop"

komt maandelijks uit met uitzondering van juli en augustus.

De deadline voor het volgende nummer is 9 februari. Mail uw bijdrage naar dorpsbelangenmensingeweer@outlook.com